Vastgoed Communicatie

Accurate 3D impressies van interieuren, (nieuw)bouw projecten, verbouwingen en renovaties

Interesseer en informeer

Potentiële kopers, huurders en investeerders

Voor projectontwikkelaars, architecten, makelaars, interieur ontwerpers en overheden ontwerpen wij accurate en sfeervolle 3D impressies. Onze impressies zijn van hoge kwaliteit, waardoor een realistisch en helder beeld wordt geschetst van de beoogde plannen. Voor wat betreft het informeren en interesseren van potentiële kopers/huurders hebben 3D impressies een significante meerwaarde. De doelgroep wordt zo de mogelijkheid geboden om direct inspraak te hebben in het ontwerpproces en daarmee ook in het uiteindelijke resultaat.
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat een 3D impressie het juiste gevoel oproept. In de huidige tijd, waarbij het aanbod van woningen en bedrijfsruimten groot is, is het belangrijk de doelgroep specifiek te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde interieur keuzes te doen en door het toevoegen van bepaalde elementen die aansluiten bij de lifestyle van de doelgroep.

Hierdoor wordt er niet alleen een beeld geschetst van het object, maar ook van het potentieel. En dat kan juist net de doorslaggevende factor zijn.


Wij bieden de volgende diensten

3d-Interieur-Impressie-Thumb

3D Interieur Impressie

Sfeervolle 3D impressies als ondersteuning in het interieuradvies of als hulpmiddel bij de interieurkeuze

3d-Exterieur-Impressie-Thumb

3D Exterieur Impressies

Accurate 3D impressies van (nieuw)bouw projecten, verbouwingen en renovaties

3d-plattegrond-Thumb

2D & 3D Plattegronden

Waarmee de layout en interieur van een woon of werk object verhelderd wordt

3d-interactief-Impressie-Thumb

Interactieve 3D Impressies

Maakt het mogelijk om virtueel rond te kijken in de 3D impressie en extra informatie op te vragen

Ondersteunende diensten

Afhankelijk van het doel van de impressies kunnen wij de volgende ondersteunende diensten leveren:

Drukwerk

  • Brochures
  • Advertenties
  • Billboards

Online Presentaties

  • (Interactieve) impressies voor op bestaande websites
  • Ontwikkeling van ondersteunende websites